Pages

Translate

Wednesday, April 9, 2014

Telenor က ကိုယ္ပုိင္အင္တာနက္လုိင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ရွိ

ေနာ္ေဝ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Telenor က အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရိွသည့္ ကိုယ္ပိုင္အင္တာ နက္လုိင္းတစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ပထမပတ္အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ႕၏ တရားဝင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ၌ ေရးသားေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကသည္။

Telenor Myanmar ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္လိုင္း တစ္ခုကို သီးသန္႔တည္ေဆာက္ ရန္ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရိွ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွျဖစ္သည့္ TaTa မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္လုိင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္က စတင္ခဲ့သည့္ဟု အထက္ပါသတင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

Telenor Myanmar ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို မမွီခုိသည့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္လုိင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္လုိက္သည့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယုဇနကိုကို

Internet Journal

0 comments:

Post a Comment